ตำแหน่งงาน : ธุรการฝ่ายบุคคล

 • อัพเดทเมื่อ 26 สิงหาคม 2563
 • อ่านเเล้ว 284 คน
 • อ่านแล้ว
  284 คน
 • แชร์
  ตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน
ธุรการฝ่ายบุคคล
จำนวนที่เปิดรับ
1
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ บริษัท ซีซี. คอนเทนท์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. รวบรวมจัดเก็บแผนการอบรมประจำเดือน ประจำปี ของเจ้าหน้าที่อบรมเพื่อจัดทำจดหมายหรือบันทึกขออนุญาตเข้าพื้นที่จัดส่งไปยังลูกค้า
 2. จัดทำบันทึกใบร้องขอ ใบสมัครงาน
 3. จัดทำบันทึกการส่งมอบพนักงานเข้าไปยังหน่วยงานเพื่อจัดวัดช่วงเวลาการเข้าออกของพนักงาน
 4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของฝ่าย ทั้งในส่วนของการจัดการด้านบุคคล อบรม สรรหา
 5. จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารใบสมัคร เอกสารของแรงงานต่างด้าว ที่สรรหาเข้ามาได้ พร้อมติดตามให้ครบถ้วน
 6. จัดทำสื่อเพื่อใช้ในการสรรหา
 7. บริหารจัดการ ติดตามผล ประสานงาน ในสื่อ Social เพื่อสนับสนุนการสรรหา
 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 9. ประสานงานรับเรื่อง ให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายภายในสำนักงาน  และลูกค้า ตามความเหมาะสม
 10. ดูแลการเบิกจ่าย วัสดุอุปกรสำนักงานที่ใช้ในฝ่ายให้มีความพอเพียงต่อการใช้งาน
 11. อื่นๆตามมอบหมาย
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 1. เพศใดก็ได้
 2. อายุ 20-35ปี
 3. ปวส ขึ้นไป
 4. สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี 
ค่าตอบแทน / เงินเดือน
13000-15000
สวัสดิการ
ประกันสังคม
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. เบี้ยขยัน
 3. ค่าเดินทาง
 4. ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมกรณี (ต้องใช้รถยนต์ )
 5. คอมมิชชั่นรวม
 6. โบนัสตามผลงาน
 7. อาหารกลางวัน
 8. ท่องเที่ยวประจำปี
 9. ปรับเงินประจำปี
หมายเหตุ
สนใจโทร 086-311-4356(เคน)

ติดต่อสมัครงาน

สามารถติดต่อสมัครงานและสอบถามข้อมูล โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้