ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

 • อัพเดทเมื่อ 02 มกราคม 2567
 • อ่านเเล้ว 1,145 คน
 • อ่านแล้ว
  1,145 คน
 • แชร์
  ตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
จำนวนที่เปิดรับ
ด่วน
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ บริษัท ซีซี. คอนเทนท์ฯ ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดมาตรฐานการอบรม เพื่ออกแบบหลักสูตรการอบรมตามตำแหน่งหน้าที่ของพนักงาน ภายใต้นโยบายของบริษัท2.จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปี และ Training Roadmap 3.วางแผนการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอก รวมถึงการขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4. วิเคราะห์ผลของการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อให้ทราบผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายของการฝึกอบรม 5.จัดทำการทดสอบ และประเมินผลการฝึกอบรม 6.ประเมินทักษะของพนักงาน เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 7. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒธรรมองค์กร เช่น กิจกรรมการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ในองค์กร 8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขาวิชา
 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 4. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้บางครั้ง
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารนำเสนอ
 6. ทักษะการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 8. ทักษะในการใช้ Microsoft Office (Excel, PowerPoint) ในระดับดี
ค่าตอบแทน / เงินเดือน
ตามตกลง
สวัสดิการ

ประกันสังคม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อาหารกลางวัน
ปาร์ตี้วันเกิด
โบนัสประจำปี
ปรับเงินประจำปี
งานเลี้ยงปีใหม่
งานตรุษจีน
งานสงกรานต์
สัมมนาประจำปี
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
ฟีดการ์ด (บางตำแหน่)
คอมมิชชั่น (บางตำแหน่)
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน
ลากิจ
ลาพักร้อน
ยูนิฟอร์ม
อบรมเพิ่มความรู้ฟรี

หมายเหตุ
ติดต่อด่วน 066 125 3299

ติดต่อสมัครงาน

สามารถติดต่อสมัครงานและสอบถามข้อมูล โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้