บริษัท ชี.ซี คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

เราดำเนินธุรกิจด้านการ บริการทำความสะอาด อย่างครบวงจร ทั้ง บริการให้คำปรึกษาแนะนำ บริการดูแลรักษาทำความสะอาดภายในและภายนอก ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 รวมไปถึงการปกป้อง ฟื้นฟู และ วางแผนการรักษาความสะอาด ของ อาคาร สำนักงาน โรงงาน และ สนามบิน ทั่วประเทศ ทางชีซี คอนเทนท์รับประกันได้เลยว่า ลูกค้าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์การบริการ ที่ดีเยี่ยม จากเราอย่างแน่นอน การันตีจากประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า30 ปี ของบริษัทของเรานั้นเอง

ประวัติความเป็นมาองค์กร

บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พศ. 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 13 ล้านบาท เเละในปี 2544 ได้ ISO ครั้งเเรก ในวันที่ 23 มกราคม เเละยัง ได้รับ ISO ด้านสิ่ง เเวล้อมอีกด้วย ขณะเดียวกัน เราก็ได้ขยาย สาขา เพิ่มอีก 2 สาขา นั้นก็คือ สาขาจังหวัดระยอง ในปี 2541 เเละสาขาที่ลาดกระบัง ในปี 2549 เเละในอนาคตพวกเรา cc content พร้อมจะก้าวไปข้างหน้า ทั้งนวัตกรรม เเละการพัฒนาบุคคลตลอดจน การรักษาสิ่งเเวดล้อม ควบคู่กันไปด้วย

วัตถุประสงค์ของเรา

เพื่อตอบสนองลูกค้าของเรา ต้องการภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนเราพยายามปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเราทุกด้าน โดยเฉพาะอาคารสูงและอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ กำลังเติบโตในขณะที่เราไม่ลังเลที่จะติดตามเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้เป็นสินทรัพย์สำหรับการทำงานที่ดีขึ้น

ปรัชญาของเรา

ดังกล่าวก่อนหน้าลูกค้า ความพึงพอใจ คือ ความกังวลที่ดีที่สุดของเราในขณะเดียวกันก็สร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นปรัชญาที่มีค่าของเรา