ลูกค้าของเรา

ขอขอบคุณความไว้วางใจที่เลือกให้ ซี.ซี. คอนเทนท์ ดูแลในด้านการทำความสะอาด

เลือกหมวดหมู่หมวดหมู่บริการ

ทุกหมวดหมู่

  • ทุกหมวดหมู่
  • บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร
  • บริการทำความสะอาด บำรุง กระจกภายนอก และ ภายในอาคาร ตึกสูง
  • การฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
  • การจัดหาเเรงงาน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร การจัดหาเเรงงาน

กระทรวงการต่างประเทศ

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เลือกใช้บริการ :  การจัดหาเเรงงาน

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

เลือกใช้บริการ :  การจัดหาเเรงงาน

สำนักพระราชวัง

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร การจัดหาเเรงงาน

บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จํากัด

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

การไฟฟ้านครหลวง

เลือกใช้บริการ :  การจัดหาเเรงงาน

สำนักงาน คปภ.

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เลือกใช้บริการ :  การจัดหาเเรงงาน

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

ควอนเธียม โซลูชั่นส์(ประเทศไทย)

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี จำกัด

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

บริษัท ชินเทค (ประเทศไทย) จำกัด

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

บริษัทผลิตเครื่องจักรกล ซูบารุคอร์เปอเรชั่น

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

บริษัท ไทย แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย)

เลือกใช้บริการ :  การจัดหาเเรงงาน

UNICEF Thailand

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

โรงเรียนทอสี

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

โรงเรียนราชินี

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

ภิรัชทาวเวอร์

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

พีทีที โกลบอล เคมิคอล

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

บริษัท ฟานัคไทย จำกัด

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เลือกใช้บริการ :  บริการทำความสะอาด บำรุง กระจกภายนอก และ ภายในอาคาร ตึกสูง

บริษัท ดองกิ (ประเทศไทย) จำกัด

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

เอ็มสเฟียร์

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร บริการทำความสะอาด บำรุง กระจกภายนอก และ ภายในอาคาร ตึกสูง

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

ไอดีโอ คิว วิคตอรี่

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

บริษัท ขนส่ง จำกัด

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลือกใช้บริการ :  บริการทำความสะอาด บำรุง กระจกภายนอก และ ภายในอาคาร ตึกสูง

เซ็นทรัล อีสต์วิลล์

เลือกใช้บริการ :  บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

เลือกใช้บริการ :  การจัดหาเเรงงาน