ลูกค้าของเรา

ขอขอบคุณความไว้วางใจที่เลือกให้ ซี.ซี. คอนเทนท์ ดูแลในด้านการทำความสะอาด

เลือกหมวดหมู่หมวดหมู่บริการ

ทุกหมวดหมู่

  • ทุกหมวดหมู่
  • การทำความสะอาดสำนักงาน
  • Big Cleaning หลังตกแต่ง
  • การฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
  • การจัดหาเเรงงาน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เลือกใช้บริการ :  การทำความสะอาดสำนักงาน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร

เลือกใช้บริการ :  การทำความสะอาดสำนักงาน การจัดหาเเรงงาน

กระทรวงการต่างประเทศ

เลือกใช้บริการ :  การทำความสะอาดสำนักงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เลือกใช้บริการ :  การจัดหาเเรงงาน

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

เลือกใช้บริการ :  การจัดหาเเรงงาน

สำนักพระราชวัง

เลือกใช้บริการ :  การทำความสะอาดสำนักงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

เลือกใช้บริการ :  การทำความสะอาดสำนักงาน

บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จํากัด

เลือกใช้บริการ :  การทำความสะอาดสำนักงาน

การไฟฟ้านครหลวง

เลือกใช้บริการ :  การจัดหาเเรงงาน

สำนักงาน คปภ.

เลือกใช้บริการ :  การทำความสะอาดสำนักงาน

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

เลือกใช้บริการ :  การทำความสะอาดสำนักงาน

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เลือกใช้บริการ :  การจัดหาเเรงงาน