ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ

  • อัพเดทเมื่อ 05 มกราคม 2567
  • อ่านเเล้ว 1,333 คน
  • อ่านแล้ว
    1,333 คน
  • แชร์
    ตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวนที่เปิดรับ
ด่วน
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ บริษัท ซีซี. คอนเทนท์ฯ ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำและจัดการระบบเอกสารทั้งจากภายในและภายนอก ให้มีความเรียบร้อยครบถ้วน 2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรเพื่อดำเนินงานจากฝ่ายต่างๆให้เรียบร้อย 3. ติดตามเอกสารการดำเนินงานต่างๆภายในองค์กรให้เรียบร้อย 4. คีย์ข้อมูลตามหน่วยงานที่สังกัด 5. ประสานงานกับลูกค้า, พนักงาน, หัวหน้างานประจำหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 6. สนับสนุน และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมภายในสำนักงาน และภายนอก สำนักงาน 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย **มีประสบการณ์ในองค์กรที่มีระบบ ISO 9001 : 2015 (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.    วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
2.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์แบบ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3.    มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
4.    มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
5.    รับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

6.    มีความรู้ ความเข้าใจในงานเอกสาร
7.    มีความคิดริเริ่ม และ สร้างสรรค์ 
8.    บุคลิกภาพดี 
9.    มีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดี

 

ค่าตอบแทน / เงินเดือน
ตามตกลง
สวัสดิการ

ประกันสังคม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อาหารกลางวัน
ปาร์ตี้วันเกิด
โบนัสประจำปี
ปรับเงินประจำปี
งานเลี้ยงปีใหม่
งานตรุษจีน
งานสงกรานต์
สัมมนาประจำปี
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
ฟีดการ์ด (บางตำแหน่)
คอมมิชชั่น (บางตำแหน่)
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน
ลากิจ
ลาพักร้อน
ยูนิฟอร์ม
อบรมเพิ่มความรู้ฟรี

หมายเหตุ
ติดต่อด่วน 066 125 3299

ติดต่อสมัครงาน

สามารถติดต่อสมัครงานและสอบถามข้อมูล โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้