บริการของเรา

บริการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร แบบครบวงจร

เลือกประเภทประเภทบริการ

บริการจัดหาแรงงาน

  • ทุกหมวดหมู่
  • บริการจัดหาแรงงาน
  • บริการดูแลทำความสะอาด ครบวงจร
  • บริการทำความสะอาด บำรุง กระจกภายนอก และ ภายในอาคาร ตึกสูง
  • บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในอากาศ และ อบโอโซน
  • บริการทำความสะอาดโซฟา พรม ผ้าม่าน