19

ก.ค.

2563

แชร์
บทความนี้

10 เหตุผลดีๆ ที่จะเปลี่ยนชีวิตเมื่อทำบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ

 • บทความ
 • อัพเดทเมื่อ 19 กรกฎาคม 2563
 • อ่านเเล้ว 607 คน

ครั้งหนึ่งในวิชา กพอ.(การงานพื้นฐานอาชีพ ปัจจุบันน่าจะเทียบเคียงกับสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) สมัยที่ยังเป็นนักเรียน ผู้เขียนเคยต้องเอาไม้กวาด กะละมัง เตารีด ตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ไปโรงเรียน เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์งานบ้านงานเรือนเหล่านั้น ตั้งแต่การกวาดพื้น การซักผ้า รีดผ้า ล้างจาน ตลอดจนการทำอาหารและการเย็บผ้า จนถึงขนาดมีการสอบเก็บคะแนนการทำงานบ้านกันเลยทีเดียว สิ่งนี้ทำให้คนรุ่นเรา ๆ ค่อนข้างจะทำงานบ้านกันเป็นเป็นส่วนใหญ่ และการทำงานบ้านก็เป็นเรื่องปกติมากไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชาย

ปัจจุบันนี้นักเรียนอาจไม่จำเป็นต้องเรียนเรื่องเหล่านี้ในโรงเรียนอย่างจริงจังนัก เพราะมีเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยในการทำงานต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับว่าพื้นฐานที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ ช่วยให้มีทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก

งานบ้านนั้น ประกอบด้วยงานหลัก ๆ 6 อย่าง ได้แก่ งานประกอบอาหาร งานซักรีดซ่อมแซมเสื้อผ้า งานทำความสะอาดเครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้าน งานจัดตกแต่งบ้าน สวนและดูแลบริเวณบ้าน งานเลี้ยงดูเด็กและคนชรา และงานดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีความหมายโดยรวมว่า เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย รวมถึงสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ซึ่งต้องปฏิบัติเป็นประจำ เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับสมาชิกทุกคนในบ้าน

ในสมัยก่อน งานบ้านงานเรือนอาจเคยถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้หญิง เพราะในสมัยก่อนนั้นผู้ชายจะต้องเป็นผู้ออกไปทำงานนอกบ้าน ในขณะที่ผู้หญิงทำหน้าดูแลบ้านเรือน หญิงที่เป็นแม่ศรีเรือนจะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของผู้ชายที่เป็นสามี เวลาใครมาเยี่ยมเยือนถึงเรือน สามารถต้อนรับขับสู้ได้ไม่น่าเกลียด แต่ในยุคปัจจุบัน สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ไม่ใช่ผู้ชายเท่านั้นที่ต้องทำงานนอกบ้าน ผู้หญิงก็สามารถทำงานนอกบ้านได้และเริ่มมีบทบาทในฐานะอื่น ๆ มากขึ้น ทำให้งานบ้านงานเรือนจึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะของผู้หญิงอีกต่อไป

ปัจจุบันนี้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ควรจะต้องรู้จักการทำงานบ้าน เพราะเป็นเรื่องที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต บ้านที่สะอาดเรียบร้อย จะนำมาซึ่งความสุขและสุขภาพที่ดี และการช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านซึ่งกันและกันจะช่วยให้สัมพันธภาพของครอบครัวดีขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย

ซึ่งประโยชน์ของการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นงานบ้านงานเรือนนั้น มีอยู่หลายประการ ได้แก่
 

 1. สร้างอุปนิสัยที่ดี

  การสอนให้นักเรียนรู้จักทำงานบ้าน จะช่วยปลูกฝังให้นักเรียนมีอุปนิสัยที่รักความสะอาดและเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างดี
 2. ช่วยลดค่าใช้จ่าย

  ปัจจุบันมีเทคโนโลยีและธุรกิจใหม่ ๆ ที่ช่วยในการทำงานบ้านมากขึ้น แต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการทำงานบ้านด้วยตัวเอง ทำให้เราไม่จำเป็นต้องเพิ่งเทคโนโลยีหรือธุรกิจที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานบ้านทั้งหลาย หรืออาจใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้แค่เท่าที่จำเป็น
 3. เป็นทักษะติดตัว

  ทักษะการทำงานบ้าน ไม่ว่าจะเป็น การทำงานบ้าน การซักผ้า เย็บผ้า รวมถึงการทำอาหาร เป็นทักษะที่ช่วยให้ชีวิตประจำวันเราง่ายขึ้น
 4. เป็นผลดีกับสุขภาพ

  การทำงานบ้าน โดยเฉพาะการทำความสะอาดบ้าน จะช่วยให้บ้านสะอาดและไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 5. ช่วยให้มีรายได้เสริม

  อย่างที่ทราบแล้วว่าปัจจุบันมีธุรกิจต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน เช่น ร้านซักรีด ร้านตัดเย็บ หรือการเรียกใช้บริการแม่บ้านออนไลน์ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ล้วนมีพื้นฐานมาจากการทำงานบ้านโดยทั่วไปแทบทั้งสิ้น ดังนั้นคนที่มีทักษะในด้านนี้ อาจใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ หรือ มองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ ๆ จากทักษะงานบ้านได้ นอกจากนี้ทักษะงานบ้านบางประการ อาจเป็นเรื่องใหม่ที่หลาย ๆ คนอาจยังไม่รู้ การสร้างคอนเทนต์แนะนำเทคนิคการทำงานบ้านก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อย


สำหรับการสอนให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องงานบ้านงานเรือน อาจเริ่มต้นจากการให้นักเรียนเรียนรู้ โดยการแสดงให้นักเรียนเห็นว่าห้องเรียนที่สะอาดเรียบร้อยนั้น เกิดขึ้นได้จากการช่วยกันทำความสะอาดและดูแลของทุกคนในห้องเรียน โดยครูผู้สอนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแลทุกส่วนในห้องเรียนให้สะอาดเรียบร้อย คอยเก็บ คอยจัดเป็นประจำ เพื่อเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมที่ดีให้กับนักเรียน จากนั้นเมื่อนักเรียนเริ่มมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ ครูผู้สอนอาจจัดเวรรักษาความสะอาดเพื่อแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียนอย่างทั่วถึง โดยครูผู้สอนคอยชี้แนะและให้คำแนะนำ ซึ่งต่อมาอาจจะมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เวรที่รับผิดชอบได้ดีได้

บทความอื่นๆ

ในหมวด เรื่องน่ารู้ สาระดีๆ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณกดปุ่มตกลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว