• บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

    ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
C.C Content Commercial Co., Ltd

พัฒนาบริการ มาตรฐานเหนือความพึงพอใจ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาบริการ มาตรฐานเหนือความพึงพอใจ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณความไว้วางใจที่เลือกให้ ซี.ซี. คอนเทนท์
ดูแลในด้านการทำความสะอาด ตลอดจนบริการในด้านอื่นๆ ของเรา

Our Service

มากกว่าความพึงพอใจ คือ งานบริการของเรา

News and Event

News and Event

อัพเดทความเคลื่อนไหว ทันทุกข่าวสารไปกับเรา
Image Size 1000x700

News and Event

บริการทำความสะอาดทุกรูปแบบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการให้บริการของเรา ในเขตพื้นที่ที่ท่านต้องการ

Head office

ให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาลาดกระบัง

ให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สาขาระยอง

ให้บริการในเขตระยอง และพื้นที่ใกล้เคียง