ตำแหน่งงาน : Sales Executive

  • Updated on 03 November 2020
  • read 7,360 views
  • read
    7,360 views
  • share

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน
Sales Executive
จำนวนที่เปิดรับ
ด่วน
สถานที่ปฏิบัติงาน
CC-Content Head Office
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ค่าตอบแทน / เงินเดือน
18000-25000
สวัสดิการ
หมายเหตุ

ติดต่อสมัครงาน

สามารถติดต่อสมัครงานและสอบถามข้อมูล โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้