03

ม.ค.

2565

แชร์
ข่าวสารนี้

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - สมอ.

  • ข่าวสาร
  • อัพเดทเมื่อ 03 มกราคม 2565
  • อ่านเเล้ว 1,199 คน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - สมอ.
วันนี้ (28 ธันวาคม 2564) เวลา 9.00 น.  นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรอง มอก.เอส เลขที่ 21-2561 ได้แก่  บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด ผู้ให้บริการทำความสะอาดอาคารสถานที่  โดยมีตัวแทนผู้บริหารเป็นผู้รับมอบใบรับรอง แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าและการให้บริการที่ได้มาตรฐาน โดยสมัครใจยื่นขอการรับรอง มอก.เอส และผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่ สมอ. กำหนด จนได้รับการรับรอง ณ ห้องประชุม 230 อาคาร สมอ.

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ