บริการจัดหาแรงงานทั่วไป

 
 

บริการจัดหาแรงงานทั่วไปเพื่อบรรจุในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เช่น พนักงานประจำพนักงานเดินเอกสารในโรงงาน ฯลฯ เลือกสรรบุคลากร ตามตำแหน่งที่ท่านต้องการ
- เสมียน - เลขา,ธุรการ
- Operator - เดินเอกสาร
- แรงงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,โรงงาน
- ช่างเทคนิค, ฝ่ายปฏิบัติงาน ทั่งในโรงงาน,หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
- ฯลฯ

ผลงานอันภาคภูมิใจ

ประเภทจัดส่งแรงงานทั่วไป
  • จัดส่งแรงงานทั่วไปประจำฝ่ายโภชนาการดอนเมือง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน
  • จัดส่งแรงงานทั่งไปพร้อมดูแลบริเวณโดยรอบโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ESSO STANDARD(THAILAND)จำกัดนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  • จัดส่งแรงงานทั่วไปพร้อมดูแลทั้งภายในและภายนอกโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ยอง
  • จัดส่งพนักงานเดินเอกสารภายในโรงงานบริษัท เหล็กสยามยาโมโต๊ะ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
  • จัดส่งหนักงานทั่วไปภายในโรงงานบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ฯลฯ
  • จัดส่งพนักงานบันทึกข้อมูลและปฎิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  • จัดส่งพนักงานบริการรับส่งแบะสำเนาเอกสารและพนักงานขับรถยนต์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • จัดส่งแรงงานบริการงานดานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • จัดส่งแรงงานบันทึกข้อมูล ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 
 
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
1023/38 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02 391 4590 - 5 แฟกซ์ 02 391 4514 - 6

สาขาระยอง 267/238-9 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทร. 038 609 135 - 6, 038 609 491, 038 609 323, 081 928 6887, แฟกซ์.038 609 426


Home | About Us | Our Service | Capability | Clients | News | Job | Contact Us
Copyright ©2006 cc-content.co.th All right Reserved.