21

ก.ย.

2563

แชร์
ข่าวสารนี้

CSR จิตอาสา 2020

  • กิจกรรมเพื่อสังคม
  • อัพเดทเมื่อ 21 กันยายน 2563
  • อ่านเเล้ว 91 คน

กิจกรรม CSR   ณ วันโขดหิน   จังหวัดระยอง
    “  สงบเย็นในจิตใจ   ในวันฝนซัด สายฟ้าลั่น  ทำประโยชน์เพื่อสังคม ” 

พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 80  คน

ตามที่บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้จัดให้มีกิจกรรม CSR  “  สงบเย็นในจิตใจ   ในวันฝนซัด สายฟ้าลั่น  ทำประโยชน์เพื่อสังคม ”  จังหวัดระยองโดยปฏิบัติกิจกรรมในวันที่ 19  เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

การร่วมกิจกรรมดังกล่าว ด้วยการทำความสะอาด กวาดลานวัด บริเวณรอบโบสถ์วิหาร ขัดพื้น เก็บขยะ กวาดใบไม้ ฟังธรรม รับพร เยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในวัด เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงาน และพร้อมทั้งศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ เพื่อช่วนกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนสืบไป

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ