เจ้าหน้าที่สรรหา
  เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี
ปวช. - ปริญญาตรี
กรุงเทพฯ : คลองเตย วัฒนา (อาจต้องทำงานนอกสำนักงานบ้าง)
ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รับสมัครงาน สรรหาพนักงานจากแหล่งต่างๆ
สวัสดิการ :ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ชุดยูนิฟอร์ม, เบี้ยขยัน,เงินกู้พนักงาน,
เงินช่วยเหลือพนักงาน, โบนัสประจำปี, ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ, เงินปรับประจำปี, เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
มีรถจักรยานยนต์จะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ

 

 
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
166/1-2 ซอยริมคลองไผ่สิงห์โต ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร.02 663 3280 - 9, 081 659 6185, แฟกซ์.02 260 9597, 02 663 8264

สาขาระยอง 267/238-9 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทร. 038 609 135 - 6, 038 609 491, 081 928 6887, แฟกซ์.038 609 426


Home | About Us | Our Service | Capability | Clients | News | Job | Contact Us
Copyright ©2006 cc-content.co.th All right Reserved.