ช่างยนต์
  อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ปวช.- ปวส.
กรุงเทพ : คลองเตย วัฒนา (ประจำท่าเรือ คลองเตย)
ซ่อมเครื่องยนต์
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

 

 
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
166/1-2 ซอยริมคลองไผ่สิงห์โต ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร.02 663 3280 - 9, 081 659 6185, แฟกซ์.02 260 9597, 02 663 8264

สาขาระยอง 267/238-9 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทร. 038 609 135 - 6, 038 609 491, 081 928 6887, แฟกซ์.038 609 426


Home | About Us | Our Service | Capability | Clients | News | Job | Contact Us
Copyright ©2006 cc-content.co.th All right Reserved.