หัวหน้าจัดซื้อ
  อายุ 30 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
กรุงเทพฯ : คลองเตย วัฒนา
มีประสบการณ์จัดหาจัดซื้อ 5 ปี ด้านอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะเจรจาต่อรองดี มีความเชื่อมั่น และการทำงานเป็นทีมได้ดี รับสภาวะกดดันได้
มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จัดทำรายการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า เสนอราคาต่อผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ :ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ชุดยูนิฟอร์ม, เบี้ยขยัน,เงินกู้พนักงาน,
เงินช่วยเหลือพนักงาน, โบนัสประจำปี, ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ, เงินปรับประจำปี, เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

 

 
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
166/1-2 ซอยริมคลองไผ่สิงห์โต ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร.02 663 3280 - 9, 081 659 6185, แฟกซ์.02 260 9597, 02 663 8264

สาขาระยอง 267/238-9 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทร. 038 609 135 - 6, 038 609 491, 081 928 6887, แฟกซ์.038 609 426


Home | About Us | Our Service | Capability | Clients | News | Job | Contact Us
Copyright ©2006 cc-content.co.th All right Reserved.