ร่วมงานกับเรา

ทางบริษัทมีความยินดีที่จะเปิดรับสมัครพนังงาน ในตำแหน่งงานต่างๆ จำนวน 2 รายการ ดังนี้